Bugün öğrendiklerim

Kötü Kokan Kod (Code Smells) Nedir?

Yeniden yapılandırmaya ihtiyaç duyan kodlar için kodun kötü koktuğu söylenir. Kokular, koddaki temel tasarım ilkelerinin ihlal edildiğini belirten ve tasarım kalitesini olumsuz yönde etkileyen belirli yapılardır. Kod kokuları genellikle bug değildir. Bu kokular teknik olarak hatalı değildir ve programın çalışmasını engellemezler. Tasarımdaki gelişimi yavaşlatabilen veya gelecekte hata ya da başarısızlık riskini arttırabilecek zayıflıkları belirtirler.

Kod kokusunun oluşuğu durumları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Fazla uzun metotlar
 • Bir çok işten sorumlu büyük sınıflar
 • Kopyala yapıştır yöntemiyle oluşmuş kod tekrarları
 • Uzun metot parametre listeleri
 • İç içe geçmiş karmaşık (if-else, for – while – do while) yapıları
 • Uzun sınıf, metot ya da değişken isimleri
 • Kötü durumdaki bir kod birimini açıklamak için oluşturulmuş yorumlar
 • Kısa sınıf, metot ya da değişken isimleri
 • Bir gün lazım olur düşüncesiyle yazılmış kodlar
 • Switch komutunun kullanılması
 • Sınıf olmayı hak etmeyen sınıflar
 • Bir şey ifade etmeyen sınıf, metot ya da değişken isimleri
 • Temel veri tiplerine eğilim
 • Fonksiyon sahibi olmayan ve sadece veri tutan sınıflar
 • Her şeyi yapmaya çalışan callback metotları
 • Bir sınıf içerisinde yapılan tek bir değişikliğin bir çok sınıfa etki etmesi
 • Zincirleme metot çağrılarının bulunması

gibi durumlar kodun kötü kokmasına neden olur.

———————————————————————————————————————

YARARLANILAN KAYNAKLAR

kaynak 

https://www.alirizagucal.com/kotu-kokan-kodlar/

Scroll to Top