golang ile exe çalıştırma ve parametre gönderme

Ben aşağıdaki örnekde not defterini çağırdım ve file.txt isimli dosya oluşturmasını istedim. 

package main

import (
  "bufio"
  "fmt"
  "os/exec"
)

func main() {
  calc := exec.Command("notepad", "/a file.txt ")
  pipe, err := calc.StderrPipe()
  if err != nil {
     panic(err)
  }
  calc.Start()
  outputStream := bufio.NewScanner(pipe)
  outputStream.Scan()
  fmt.Println(outputStream.Text())
}
Scroll to Top