golang türkçe karakter sorunu (çözüldü)

golang da türkçe karakter sorunu olursa 

import a bu kütüphaneyi ekleyiniz, golang.org/x/text/encoding/charmap

charmap.ISO8859_9.NewDecoder().String(match)

burada geçen ISO8859_9  iso 9 türkçe karakter oluyor:tam kodu aşağıda 

package main
import (
	"fmt"
	"golang.org/x/text/encoding/charmap"
)

func main() {
//match deki karakter örnek olarak verilmiştir çalışma anınada çevrilmez
	match:=`�STANBUL HADIMK�Y Haritas�:
Bu firman�n adres ve telefonlar�n�n hatal� oldu�unu d���n�yorsan�z  reklam @ istanbulfirmarehber.com adresine email g�nderiniz.
�stanbul Firma Rehber sitesinde firman�z� g��lendirin daha fazla m��teriye ula��n, daha fazla kazan�n. �imdi bilgileriniz Iphone'da yay�nlan�`;
	r, err :=charmap.ISO8859_9.NewDecoder().String(match)
		checkErr_This(err)
		fmt.Println(r)

	}

func checkErr_This(err error) {
	if err != nil {
		panic(err)
	}
}

Scroll to Top