Laravel array_get() Helper Function

Dizi dizininin tanımlanıp tanımlanmadığını kontrol etmek için her zaman isset () kullanmak zorunda kalmaktan yorulduysanız böyle bir laravelde bulunan alternatif fonksiyonu kullanabilirsiniz.Bunu kendime not almak için yazdım aslında 

function array_get($array, $key, $default = null)
{
   if (is_null($key)) {
       return $array;
   }

   if (isset($array[$key])) {
       return $array[$key];
   }

   foreach (explode('.', $key) as $segment) {
       if (! is_array($array) || ! array_key_exists($segment, $array)) {
           return value($default);
       }

       $array = $array[$segment];
   }

   return $array;
}

$name = isset($names[$id]) ? $names[$id] : ‘No name’;
kullanmak yerine

    $name = array_get($names, $id, ‘No name’);

Scroll to Top