linux ubuntu / mint java kurulumu

linux a ubuntu / mint java  kurmak için  terminale root olarak giriniz aşağıdaki kodu yazınız

sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java

sudo apt-get update

sudo apt-get install oracle-java7-installer

diğer yükleyebilecğiniz java alternatifleri için gerekli kod

sudo update-java-alternatives -s java-7-oracle

ubuntu java verisyonunuzu öğrenmek

sudo uname -a && java -version

 

Scroll to Top