Linux Unutma

df -h : hdd durum bilgisi 

Creating a Tar GZip Archive Bundle

tar -cvzf backup.tar.gz itemtocompress

For example, to compress a directories jpg files only, you’d type:

tar -cvzf jpegarchive.tar.gz /path/to/images/*.jpg

Opening .tar.gz Archives

gunzip filename.tar.gz

tar -xvf filename.tar

Rotate only one screen (lubuntu)

xrandr –output LVDS1 -rotate left

xrandr –output VGA1 -rotate left

Ubuntu / antix 

xrandr -o left

Firefox kios mode 

firefox.exe -kiosk -private-window https://erciyesteknopark.com/kat

firefox.exe -kiosk https://erciyesteknopark.com/kat

ip adress

ip addr

ubuntu ekran koruyucuya geçme kapanma sorunu için 

xset s off
Ayrıca, ekranın karartılmasını engellemek ve monitörün DPMS enerji tasarrufunun tekmelenmesini önlemek için, aşağıdakileri ekleyin:

xset s noblank
xset -dpms

Scroll to Top