Linux Valet Install

Linux Valet nedir?

Valet Linux nedir?

Linux minimalistleri için bir php yazılım geliştirme ortamıdır.

Laravel valet den esinlenerek (fork) geliştirilmiştir.

Vagrant yada docker dan ziyade sizi nginx in config dosyaları ile uğraştırmaz.

Sadece link komutu ile herhangi bir klasoru direk web dizini yaparsınız.Örneğin

var/www/laravelblog dizinini valet link komutu ile http://laravelblog.test haline geitrebilirsiniz.

Sitelerinizi yerel tüneller kullanarak herkese açık olarak paylaşabilirsiniz. Yani ağ üzerinden valet ile paylaşıma açabiliyorsunuz.

Valet Linux, makineniz başladığında Nginx’i daima arka planda çalıştırmak için sisteminizi yapılandırır. Daha sonra, DnsMasq kullanarak, Valet, yerel makinenize yüklenen sitelere işaret etmek için * .test etki alanındaki tüm istekleri proxy eder.

Diğer bir deyişle, kabaca 7mb RAM kullanan bir hızlı php yazılım geliştirme  ortamdır.. Valet Linux, Vagrant veya Homestead için tam bir alternatif değil, ancak esnek temeller istiyorsanız, aşırı hız kullanmayı tercih ediyorsanız veya sınırlı miktarda RAM içeren bir makinede çalışıyorsanız harika bir alternatif sunuyor.

Üsteki video da ubuntu ya yükleme anlaştılmıştır.

https://github.com/cpriego/valet-linux buradan indiriebilir.

linux valet 

sudo apt-get install software-properties-common
sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php
sudo apt-get update

sudo apt install php7.1-mcrypt php7.1-curl php7.1-cli php7.1-mysql php7.1-gd php7.1-xsl php7.1-json php7.1-intl php-pear php7.1-dev php7.1-common php7.1-mbstring php7.1-zip php7.1-soap php7.1-bcmath -y

Composer install

sudo apt install curl git unzip

cd ~

curl -sS https://getcomposer.org/installer -o composer-setup.php

sudo php composer-setup.php --install-dir=/usr/local/bin --filename=composer

 sudo chmod -R 777 ~/.composer


composer global require cpriego/valet-linux

https://cpriego.github.io/valet-linux/requirements


sudo apt-get install network-manager libnss3-tools jq xsel


sudo apt install nginx
nano ~/.profile
#line end add file
PATH="$HOME/.composer/vendor/bin:$PATH"
source ~/.profile

sudo chmod -R 777  /var/www/laravel/

https://www.rosehosting.com/blog/how-to-reset-your-mariadb-root-password/

https://www.tecmint.com/install-mariadb-in-ubuntu-and-debian/

Scroll to Top