php function callback

laravelde kullandığımız aşağıdaki gibi fonksiyon callback olayının nasıl yapıldığını merak ediyorsanız

Laravel Örneği

Route::get('user/{name?}', function($name = null)
{
  return $name;
});

core php de nasıl yapılır

function string($string, $callback)
{
  $result = array(
    'upper' => strtoupper($string),
    "lower" => strtolower($string)
  );
  if (is_callable($callback)) {
    call_user_func($callback, $result);
  }
}

//ornek kullanımı
string('Galatasaray ', function ($name) {
  echo $name['upper'];
});
Scroll to Top