PHP | Veritabanı sorgusundan JSON verisi elde etmek

Veritabanımızdaki istediğimiz bir tablonun, istediğimiz sütunlarındaki verileri alıp bunları nasıl JSON verisi şekline dönüştürebileceğimizi küçük bir kod parçası yardımıyla göstereceğim:

echo 'JSON Kategoriler Verisi:';
//Veritabanı sorgumuz
$qry = "SELECT catname FROM categories";
//Sorgu sonucumuzu alıyoruz
$result = @mysql_query($qry);
//Sorgu sonucumuzu while döngüsüyle dizimize aktarıyoruz
while ($row = mysql_fetch_assoc($result)) {
$categories[] = $row;
}
//JSON verimiz için dizi yapımızın düzenlemelerini yapıyoruz.
$struct = array("Kategoriler" => $categories);
//Dizimizi JSON verisine dönüştürüp yazdırıyoruz.
print json_encode($struct);
Scroll to Top