Genel Docker Hataları

ERROR: Get https://registry-1.docker.io/v2/: net/http: request canceled while waiting for connectionbu hata firewall yada güvenlikle ilgili bişey bağlantıya izin vermiyor olduğu için olur , firewall u geçiçi süre kapatın , sonra docker-machine…

Docker Öğreniyorum

Docker listemi görmek :docker ps Continer yüklemek (magento 1):  docker pull alexcheng/magento Container çalıştırmak : docker run -p 80:80 alexcheng/magento Container silmek için docker rm -f 21   açıklaması   -f (force zorla sil)…