ucwords türkçe karakter problemi çözümü

ucwords
(PHP 4, PHP 5)

ucwords nedir? — Dizgedeki her sözcüğün ilk harfini büyük harf yapar


//türkçe karakter
function tr_ucwords ($a) {
$a = strtolower(strtr($a,'ĞÜŞIİÖÇ','ğüşıiöç'));
$a = ucwords(strtr($a,'ĞÜŞIİÖÇ','ğüşıiöç'));
$t = array(' ğ', ' ü', ' ş', ' ı', ' i', ' ö', ' ç');
$d = array(' Ğ', ' Ü', ' Ş', ' I', ' İ', ' Ö', ' Ç');
$a = str_replace($t,$d,$a);
return $a;
}
Scroll to Top