Vagrant olası hata çözümleri

SSH times out while waiting for machine to boot

d64d789cabcb9fcfdf063adb87e96f6f (drupalvm) / d7e8c3b6-129a-475c-b7f1-02ddcdc8c6c9

==> drupalvm: [vagrant-hostsupdater] This operation requires administrative access. You may skip it by manually adding equivalent entries to the hosts file.
==> drupalvm: Setting hostname…
**An error occurred in the underlying SSH library that Vagrant uses.
The error message is shown below. In many cases, errors from this
library are caused by ssh-agent issues. Try disabling your SSH 

Eğer bu şekilde hata alırsanız eğer antivirüs programı kullanıyorsanız firewall u kapatınız ayrıca antivirüs programları  c:WINDOWSsystem32driversetchost dosyasını koruma altına alıyor bunu kontrol ediniz.

Kesinlikle yapılacaklar

-Bios dan   hardware-virtualzation ( yada bazı bioslar da virtualzation  technology ) ın  enabled yapılması lazım (64 bit versiyon kurmak için şart  )

vagrant plugin install vagrant-vbguest

   i kurunuz 

Cable Connect işaretli mi kontrol ediniz.

image

2-  

Vagrant dosyanıza 

config.vm.provider :virtualbox do |vb|
  vb.gui = true
end

bu kısma vb.gui=true ekleyiniz virtual box gui arayuzunde çalışır., Eğer hata veriyorsa bunu görmenizi sağlar. Zaten hata genelde bios ile ilgili oluyor 

Scroll to Top