wordpress media yöneticisini çağırmak

image

WordPress de metabox oluşturken media uload yani resim ekleme yöneticisini tetiklemeniz gerekebilir , bu durumda aşağıdaki kodları functions.php içine yazabilirsiniz.


input id="button_name" name="button_name" type="text" />
input id="button_name_extra"
class="button button-primary button-large"
name="button_name_extra" type="text" value="Upload"/> 


JQUERY KODU
jQuery(document).ready(function($){
var _custom_media = true,
_orig_send_attachment = wp.media.editor.send.attachment;
    $('#button_name_extra').click(function(e) {
      var send_attachment_bkp = wp.media.editor.send.attachment;
      var button = $(this);
      var id = button.attr('id').replace('_extra', '');
      _custom_media = true;
      wp.media.editor.send.attachment = function(props, attachment){
        if ( _custom_media ) {
          $("#"+id).val(attachment.url);
        } else {
          return _orig_send_attachment.apply( this, [props, attachment] );
        };
      }

      wp.media.editor.open(button);
      return false;
    });

      $('.add_media').on('click', function(){
        _custom_media = false;
      });
  });</pre>
Scroll to Top