Bilgisayar Şirketlerinin anlamı

Xerox: Eski yunancada xer kuru anlamına geliyor. Xerox un kurucusu o zamanlardaki ıslak kopyalama tekniginden farklarını ortaya koymak için boyle bir isim bulmuş. (Chestor Carlson)

Google: Google, “googol” sözcüğünün üzerinde oynanılmasıyla ortaya çıkmıştır. Edward Kasner adındaki Amerikalı matematikçinin yeğeni Milton Sorotta tarafından üretilmiş olan “googol” sözcüğü 1 ve onun ardından 100 sıfırın gelmesiyle oluşan rakamı belirten matematiksel bir terimdir. Google’ın bu terimi kullanması, şirketin web’deki ve dünyadaki bilgi selini organize etme misyonunu yansıtır.

Yahoo Yahoo nun kurucuları  Jarry Yang ve DAvid Filo okudukları bir kitaptaki karatere benzetiyorlardı kendilerini. Jonathan Swift’in Gulliver’in Maceraları adlı kitabında; iğrenç bir dış görünüşe sahip küçük bir insan vardı. Bi kişinin adı ise Yahoo idi.

Apple: Enteresan ama şirketin kurucusu Steve Jobs’un en sevdiği meyve olması münasebetiyle bu isim verilmiş. Önce şirket kurulduktan sonra üç ay düzgün bir isim bulamamış. En sonunda ortaklarını saat 5 e kadar daha iyi bir isim bulamamaları halinde şirketin adını Apple Computers olarak belirleyeceği yönünde tehdit etmiş. Sonuç…

İntel :Bob Noyce ve Gorden Moore ( kurucular ) en başta Moore Noyce koyacaklarmış firmanın ismini. Ancak kayıt ettirmek için başvurduklarnıda bu ismin daha önce bir oteller zinciri tarafından alınmış olduğunu görmüşler. Daha sonra INTegrated ELectronics kelimelerinden türetmişler.

Microsoft Bill Gates amcamız MICROcomputer SOFTware kelimelirnedn türetmiş. Başlangıçta şirketin resmi adı Micro-soft imiş. Daha sonra tire kaldırılmış.

Hewlett Packard Bill Hewlett ve Dave Packard ‘ın soyadlarının çaprazlanmasından geliyor. Hewlett Packard ya da Packard Hewlett olacak diye anlaşmışlar şirketi kurmadan önce.

Adobe : Kurucusu John Warnock’un evinin arkasında akan küçük ırmaktan geliyor. Adobe.

Sony Latince de sonus ses anlamına geliyordu. Ayrıca Sonny Amerikalılarca parlak çocuk anlamında argo bir kelime olarak kullanılıyordu.

Oracle : Larry Ellison ve Bob Oats CIA için bir proje üzerinde çalışıyorlardı. Projenin kod adı Oracle idi.

Scroll to Top