Bugün öğrendiklerim “Stack ve Heap”

hep duyup da merak ettiğim fakat üşendiğim konuydu ram de verinin saklanması 

Heap ve Stack arasında ki en önemli farklardan birisi heap de veriler karışık bir şekilde saklanır stack de ise artan ya da azalan adres mantığında (big and little endian) çalışır. Buna bağlı olarak heap de ki bir veriye erişmek stack de ki bir veriye erişmeye göre daha maliyetli bir işlemdir. Başka bir farkı ise stack de ki veri hemen silinirken heap de ki veri Garbage Collector (Çöp Toplayıcı) algoritmasına bağlıdır.

https://medium.com/t%C3%BCrkiye/stack-ve-heap-kavram%C4%B1-59adcb29d454

Scroll to Top