yazılımda İsimlendirme Kuralları(Naming Convention)

https://github.com/blakeembrey/change-case

Snake Case(Snake_Case)

Upper snake case ve lower snake case olarak ikiye ayırabiliriz. Kelimeler alttire ile birbirine bağlanır.

Upper snake case örnek: Hello_World

Lower snake case örnek: hello_world

Php İçin İsimlendirme Kurallar

Sınıflar ve Paketler: Classlar için upper camel case kullanılır.
Örnek: HelloWorld

Methodlar ve Değişkenler: Methodlar ve değişkenler için lower camel case kullanılır.
Örnek: helloWorld

Sabitler: Sabitlet için screaming snake case kullanılır.
Örnek: HELLO_WORLD

C# için İçin İsimlendirme Kurallar

https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/programming-guide/inside-a-program/coding-conventions

GOLANG  İçin İsimlendirme Kurallar

https://medium.com/@lynzt/variable-naming-conventions-in-go-89fe1ef17b0a

Altçizgili Notasyonu |Underscore Notation
Bu yazım şeklinde tüm harfler küçük yazılır. Eğer birden fazla kelime varsa kelimeler arasında “_” alt tire kullanılır.

Örnek
 string ad_soyad
 int ders_notu

Macar Notasyonu | Hungarian Notation
Yazıların önüne tipi hakkında bilgi veren harf ön eki eklenir. Değişkenlerin ön ek alarak isimlendirildiği yazım biçimidir. Ön ekler değişkenin türü hakkında bilgi verir. Yani integer tipinde  sayi adında bir değişken tanımlamak istiyorsak isayi olarak tanımlarız.

Örnek
 string sadsoyad s = string
 int isayi i = int (tamsayı)
 short nsayi n = short int (kısa tamsayı)
 long lsayi l = long int (uzun tamsayı)
Scroll to Top