Git Notes


My Favorites Git Notes

image

—-Quick Git init ——

echo “# rtrt” >> README.md

git init

git add README.md

git commit -m “first commit”

git remote add origin git@github.com:stnc/react-native-for-wordpress.git

git push -u origin master

 

CREATE NEW BRACH

Create a new branch:
git checkout -b feature/quiz

Edit, add and commit your files.

Push your branch to the remote repository:
git push -u origin feature/quiz

BRANCH DELETE 

For local
git branch -d feature/quiz

To delete a remote branch, we do not use the “git branch” command – but instead “git push” with the “–delete” flag:

For Remote

git push origin – -delete public  

TAG CREATED

The syntax to create git tags is simply:

Create

git tag 1.0

git remote push

git push origin 1.0

or Push up all the tags

git push origin –tags

 TAG DELETE

How to delete a git tag locally and remote

Remote

git push --delete origin v1.0

Local

git tag -d v1.0

DİFF

git diff master chapter2

MERGE 

feature/panel dalına yapılan işlemlerin master‘a da yapılmasını istiyoruz. Bunun için önce dalı nereye merge etmek istiyorsak o dala git checkout ile geçiş yapmamız gerekiyor. git merge komutunu kullanabiliriz.

Yani önce bulunduğun dalda son commiti at

git commit -m “MERGE”

Sonra master dalına git

git checkout master

git branch

git merge feature/panel

Commite gitme

https://medium.com/nafidurmus/git-son-de%C4%9Fi%C5%9Fiklikleri-commiti-geri-alma-%C3%B6rnekli-f9bc1030f8c4

Scroll to Top