Relationships in Entity Framework Core

One to One 

Bire bir ilşki 

bir müşterinin sadece 1 adet tc kimlik numarası yada pasaport numarası olablir.

Bir öğrencinin sadece 1 adet sınıfı vardır.

https://medium.com/@emekadc/how-to-implement-one-to-one-one-to-many-and-many-to-many-relationships-when-designing-a-database-9da2de684710

One to Many 

Birden çoğa doğru ilişki 

 içerik ve yorumlar bir içeriğin birden fazla yorumu olabilir 

Müşteriler ve Siparişlerbir müşteri birden fazla sipariş verebilir 

https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/one-to-many-relationship

Many to Many

çoktan çoğa ilişki 

Kitaplar, KitapYazarı, Yazarlar = bir yazar birden fazla kitap yazabilir ,ama bir kitabında birden fazla yazarıda olabilir.

https://www.thereformedprogrammer.net/updating-many-to-many-relationships-in-entity-framework-core/

Diğer örnek 

içerik ve etiket örneği= Bir içeriğin birden fazla etiket olabilir

içerik ve kategori örneği = bir içeriğin birden fazla kategorisi olabilir 

örneğin .net core hakkında bir yazı c# etikiti de alır aynı zamanda .net ve .net core etiketi de alır gibi . 

https://www.entityframeworktutorial.net/code-first/configure-many-to-many-relationship-in-code-first.aspx

https://wakeupandcode.com/ef-core-relationships-in-asp-net-core-3-1/

Örnekler 

https://support.airtable.com/hc/en-us/articles/218734758-A-beginner-s-guide-to-many-to-many-relationships#onetoone

https://www.mikesdotnetting.com/article/276/entity-framework-recipe-many-to-many-relationship-on-the-same-table

https://www.codeproject.com/Articles/234606/Creating-a-Many-To-Many-Mapping-Using-Code-First

https://csharp-video-tutorials.blogspot.com/2014/06/part-22-many-to-many-relationship-in.html

cart örneği (kullan)

https://softdevpractice.com/blog/many-to-many-ef-core/

En iyi anlatım 

https://blog.oneunicorn.com/2017/09/25/many-to-many-relationships-in-ef-core-2-0-part-1-the-basics/     

fluent api 

https://dotnetcultist.com/many-to-many-relationship-entity-framework-core/

Scroll to Top