Magento Development / Debug Mode:

Magento ile developmen modda çalışmak 

1. Disable Cache (Cacheleri kapatınız )
System > Cache Management > Select All [check-boxes] > Actions = Disable 

2. Re-Index All
System > Index Management > Select All [check-boxes] > Actions = Reindex Data > Gönder 

3. Derlemeyi devre dışı bırak 
System > Tools > Compilation > Disable

Not: Varsayılan olarak derleme modu devre dışıdır. Bu durumda Derleyici Durumunun Etkin olup olmadığını kontrol edin.

4. Hata Raporlamayı Aç
a> Index.php’yi açın ve aşağıdaki satırı kontol edin yoksa ekleyin

#ini_set('display_errors', 1);

b>  Açın .htaccess ve sonuna aşağıdaki satırı ekleyin

SetEnv MAGE_IS_DEVELOPER_MODE "true"

5. Günlüğü Etkinleştirme

System > Configuration > Advanced > Developer > Log Settings > Enabled => Yes

6. Magento Hata Sayfasını Yapılandırma
rename errors/local.xml.sample to errors/local.xml

7. ‘Kolay Şablon Yolu İpuçları’ açmak 

Scroll to Top