magento ipuçu

Uncategorized

Magento admin için kullanıcı oluşturma kodu

bu kodu example.php gibi bişeye oluşturabilirsiniz. require_once(‘app/Mage.php’); //Path to Magento umask(0); Mage::app(); Mage::getModel(‘admin/user’) ->loadByUsername(‘admin’) ->setPassword(“senin_şifren”) ->save(); echo “Successfully Changed”; die;

Uncategorized

magento XML_NODE_PRODUCT_MAX_DIMENSION hatası çözümü

Fatal error: Undefined class constant ‘XML_NODE_PRODUCT_MAX_DIMENSION’ in /home/myserver/public_html/app/design/adminhtml/default/default/template/catalog/product/helper/gallery.phtml on line 111 eğer bu hatayı alıyorsanız çözümü şu  app/code/local/Mage/Catalog/Helper  daki image.php

Uncategorized

Magento aktif olan tüm ödeme listeleri bilgisi

$payments = Mage::getSingleton(‘payment/config’)->getActiveMethods(); $methods = array(array(‘value’=>”, ‘label’=>Mage::helper(‘adminhtml’)->__(‘–Please Select–‘))); foreach ($payments as $paymentCode=>$paymentModel) { $paymentTitle = Mage::getStoreConfig(‘payment/’.$paymentCode.’/title’); $methods[$paymentCode] = array( ‘label’

Uncategorized

magento ürün adı , ürün sku,stok adeti, id si

geçerli urun adı :productAttribute($_product, $_product->getName(), ‘name’) ?>urun sku :__( $this->escapeHtml($_product->getSku())); ?>urun stok adeti:loadByProduct($_product)->getQty(); ?>geçerli id $this->getProduct()->getId();  http://www.magentobooker.com/category/magento-develop/product-develop

Scroll to Top