Semantik web

Anlamsal ağ yada bir diğer adı ile semantik web nedir?  Bu sorunun yanıtını semantik kelimesinin  köküne  indiğimizde anlam bilimi manasına geldiğini görmekteyiz.  Semantik de bu anlama bağlı olarak anlamsal web olarak cevaplandırabiliriz.  Yalnız dikkat etmemiz gereken hususların başında semantik web kesinlikle yapay zeka anlamına gelmez buna karşı semantik web yapay zeka teknolojilerini kullanabilen bir teknolojidir . Anlamsal web kavramı bu günkü  web’in temelini oluşturan kişi olan Tim Berners-Lee tarafından öne sürülmüş ve mevcut web ortamının geliştirilerek tam potansiyel kullanımı için web ‘in gelecek adımı olarak düşünülmektedir.

Anlamsal web yeni ve ayrı bir internet olgusu olmayıp bilgilere iyi tanımlanmış anlamların verildiği bilgisayarların ve insanların birlikte çalışmalarına imkan veren bugünkü web in bir uzantısıdır.

T.Berners –Lee,J. Hendler, O.Lassila

Anlamsal web ’teki esas amaç iyi tanımlanmış ve bağlantılandırılmış olan bilgilerin ve servislerin web ortamında kolay bir şekilde bilgisayarlarca okunabilir ve bilgisayarlarca anlaşılabilir olmasını sağlayacak standartların ve teknolojilerin geliştirilmesidir.

Anlamsal Web Dilleri

Anlamsal web dilleri ontolojilerin ve ontolojilerle web ortamındaki nesnelerin (kaynakların) tanımlanmasını sağlar.

Anlamsal Web’in temelini oluşturan yapıları tanımlamak için RDFS şema dilinin yeteneklerini genişleten üst seviye dillere gereksinim duyulmaktadır.

RDF(S)’ in bir üst seviye katmanı olarak DAML (DARPA Agent Markup Language), OIL (Ontology Interface Layer), DAML+OIL ve OWL (Web Ontology Language) ontoloji dilleri tanımlanmıştır.

DAML+OIL şu aşamada en gelişmiş ve olgunlaşmış bir dil olarak gözükmektedir

DAML dili Amerikan hükümetinin desteklediği bir çalışma sonucunda Agustos 2000’de yayınlanmıştır.

OIL (Ontotoloji Interface Layer) Avrupa Birliği IST programı çercevesinde geliştirilmiş bir dildir.

Bu iki dilin yapılarını birleştirmek için Amerika ve Avrupa Birliği’ğince oluşturulan ortak komite DAML+OIL dilini geliştirerek Aralık 2000’de yayınlamıştır.

DAML+OIL’in en son veriyonu Mart 2001’de yayınlanmıştır. İlk yayın tarihinden itibaren     DAML+OIL bir çok anlamsal web araştımacısının ilgisini çekmiş ve yagın bir kullanım bulmuştur.

Şu anda değişik alanlar için DAML+OIL ile geliştirilmiş yaklaşık 250 adet ontoloji ve 60 tane bu dile özel geliştirme aracı bulunmaktadır.

Semantic Web Uygulama Alanları

1.Yazılım ajanı tabanlı dağıtık işlem uygulamaları

2. Anlam tabanlı web arama makineleri

3. Anlam tabanlı sayısal kütüphaneler

4. Ontoloji destekli kurumsal bilgi yönetimi

5.Otomatik web servisi keşfi, aktive edilmesi,  karşılıklı işleye bilirliği ve izlenebilirliği

Scroll to Top