Warning: mysql_query(): MySQL server has gone away in hatasının çözümü

bigdump kullanırken evya phpmyadmin de php de Warning: mysql_query(): MySQL server has gone away hatası alıyorsanız  çözümü

my.ini dosyasını açınız

my.ini dosyası kullandığınız linux sürümüne göre

/etc/my.cnf
/etc/mysql/my.cnf
/usr/etc/my.cnf
~/.my.cnf

Windows da ise

C:Windowsmy.ini
C:Windowsmy.cnf
C:my.ini
C:my.cnf
C:Program FilesMySQLMySQL Server 5.5my.ini
C:Program FilesMySQLMySQL Server 5.5my.cnf

bu yollardan birindedir

my.ini dosyasını açarak içinde arama yaptırın

max_allowed_packet = 1M  //olan yeri bulun

max_allowed_packet = 16M  //bununla değiştirin

ile değiştiriniz ve mysql sunucu restart ediniz

diğer tüm çözümler buradadır.

Scroll to Top