windows hibernate(hazırda beklet) çalışmıyorsa

Buraya not edeyim karşıma tekrar çıkarsa diye 

windows 10 hibernate(hazırda beklet) modu nu yerden tasarruf sağlamak için hiberfil.sys dosyasını silerek bilmeden kapatmışım sitelerde araştırdığım kadarı ile  konsol dan  

powercfg -h on yapınca hibernate açılıyor ama bende açılmamıştı , bende çalıştır a (win+r)  

  

powershell -Command “Start-Process ‘powercfg.exe’ -Verb runAs -ArgumentList ’/h on’”

yapıp pc yi yeniden başlatın 

kapatmak için 

powershell -Command “Start-Process ‘powercfg.exe’ -Verb runAs -ArgumentList ’/h off’”

durumu kontrol için 

powershell -Command “Get-ItemProperty HKLM:SYSTEMCurrentControlSetControlPower -name HibernateEnabled; Pause”

bu komutları yazınız 

başlat menüsünde göstermek için güç seçeneklerinden işaretleyiniz ….

image

ayrıca aygıt yöneticisinden klavye ve fare nin güç yönetimini ayarlamanız lazım bunu izleyin 

Hazırda beklet neden çalışmaz bazı nedenleri 

  • Video kartınız uyku modunu desteklemiyor olabilir. Video kartınızın sürücüsünü güncelleştirin veya bilgisayarınızla birlikte gelen, video kartınız ve desteklenen sürücülerle ilgili bilgilere bakın.
  •  Bazı ayarlar sistem yöneticiniz tarafından yönetilir.
  • Uyku ve diğer güç tasarrufu durumları bilgisayarınızın temel giriş/çıkış sisteminde (BIOS) kapatılmıştır. Uyku modunu açmak için bilgisayarınızı yeniden başlatıp BIOS ayarlarına girin. Bilgisayarınız başlarken, ekranda genellikle BIOS ayarlarına girmek için hangi tuşa veya klavye kısayoluna basmanız gerektiğini gösteren yönergeler görüntülenir. Tüm bilgisayar üreticileri aynı BIOS’u kullanmadığı için bu amaca yönelik olarak farklı tuşlar atanır. Daha fazla bilgi için bilgisayarınızla birlikte gelen bilgilere bakın veya üreticinin web sitesine gidin.

kaynaklar 

http://www.teknoloji6.com/windows-7-uyku-modu-ve-hazirda-beklet-modu-sorunlari-ve-cozumleri-544/

http://8.enpedi.com/2012/09/windows-8de-hazrda-bekleti-karma-uyku.html

Scroll to Top