Css Sözlüğü

Sizinde bildiğiniz üzere Html yazım şekli olarak etiket türünde bir yazım dili. Bu yüzden pek fazla özelliklere sahip değil. Bu sahip olamadığı özellikler nedeniyle sayfanın dizaynında bize tam esneklik veremiyor. Css bu amaçla üretilmiş bir dil. Kullanım kolaylığı ve kullanışlılığı ile Html’e eklenmesinden itibaren çoğu web tasarımcısının gözdesi oldu. Çünkü her türlü sayfa dizaynını bize bırakarak müthiş bir esneklik sağlıyor. Ayrıca ileriki konularımızda bahsedeceğimiz üzere bağlantılı stil şablonlar aracılığı ile de birden çok sayfaya etkiyebiliyor. Bu da bize sitenin görünümün değiştirmek istediğimizde elimizdeki onlarca belki de yüzlerce sayfanın kodlarını değiştirmeden sadece css dosyasının değiştirerek bu imkanı sağlıyor. bu yazının bu kısma kadar olan bolumu  http://www.acemiler.net/51.164.0.0.1.0.phtml den alıntıdır. css ile ilgili bazı inglizce kelimelerin karşığını yazmaya çalıştım ve isimlere göre katorilendirdim.

Lütfen alıntılarda site ismini veriniz.
www.stncweb.net/blog
A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W Y Z
A

absolute:Mutlak
active:Etkin
align:hizalamak
arrow-color:Ok rengi


www.stncweb.net/blog


B

background color: artalan rengi
base-color: taban rengi
border : kenarlık
bottom:Alt
block:Öbek,blok
bold:Kalın
blink:Yanıp sönme

www.stncweb.net/blog


C

circle:Daire
clear:Temizle,boşalt,sil
clip: kırpma, kıskaç, parça,kesmek
color:Renk

www.stncweb.net/blog


D

dashed:Kesik
decimal:Onlu,ondalık
decoratin:Süsleme
disc:Disk,plak
display:Görüntülemek
dotted:Noktalı
double:Çift

www.stncweb.net/blog


F

first:İlk
float:Kaymak (Yüklem)
font:Yazı tipi


G

groove:Yiv,oluk


H

height:Yükseklik


I

image:Resim,görüntü
indent:Satır başı.paragraf girintisi
inset:Araya sokulmuş
inside:İçte
italic:Eğik
item:Öğe


K

keyword:anahtar sözcük


L

large:Büyük
left:sol
Length:Uzunluk:
letter:harf
line:hat,satır,çizgi
link:bağlantı
list:liste
lower:daha düşük


M

margin:kenar boşluğu
medium:orta

www.stncweb.net/blog


N

none:hiçbiri


O

outside:dışarı,Dışta
Outline:Ana hat
overflow taşma


P

Percentage:Yüzdelik:
padding:Doldurma:
position:Konum
pre-:-ön


Q


R

right:sağ
relative:Göreli


S

Scroll bar:Kaydırma çubuğu
shadow :gölge
size: büyüklük, boyut
small:Küçük
small-caps:küçük büyük harf
solid:Katı
space:ara,boşluk
spacing:aralama
style:Biçem


T

text:Metin
thin:ince
thick:Kalın
top:üst
type:tür


U

uppercase:büyük harf
url:adres
underline:altçizgi, altını çizmek


V

vertical-align:Düşey Hizalama
vertical spacing:düşey boşuk
visited:ziyaret edilen


W

weight:ağırlık
width:genişlik
word :sözcük

www.stncweb.net/blog


www.stncweb.net/blog Y


www.stncweb.net/blog Z


Scroll to Top